Komputer

Dostępność

Informacje na temat dostępności strony.


Klawisze dostępu

Wszystkie strony tego serwisu mają zdefiniowane następujące klawisze dostępu:

Wszystkie strony serwisu spełniają wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines na poziomie AAA i stosują wszystkie wytyczne o priorytetach 1, 2 i 3. To jest przybliżona ocena; wiele wytycznych WCAG jest świadomie określone ogólnikowo i nie mogą one być sprawdzone automatycznie. Przeglądałem wszystkie wytyczne i uważam, że wszystkie strony tej witryny się do nich stosują.

Wszystkie strony przechodzą walidację jako XHTML 1.0 Transitional.