Komputer

Maszyna statystyczna

Podobnie jak w przypadku komputera również maszyna statystyczna jest dziełem Charlesa Babbage. Swoją maszynę wykonał również Herman Hollerith.


Maszyna analityczna

W roku 1833 Charles Babbage zaprojektował maszynę analityczną. Zawiera ona niektóre z cech znajdowanych we współczesnych komputerach.

"Młyn" złożony z kół i zębów miał operować liczbami. Operator mógł instruować maszynę poprzez dziurowanie serii kart.

W maszynie analitycznej zostały zastosowane perforowane karty. Trzy rodzaje kart perforowanych wprowadzały informacje do maszyny. Karty operacyjne i karty zmiennych zawierały instrukcje sterujące, na kartach liczb znajdowały się dane.

Maszyna statystyczna Holleritha

Herman Hollerith zbudował pierwsze w świecie urządzenie do przetwarzania danych w celu wykonania obliczeń i zestawień spisu ludności Stanów Zjednoczonych w roku 1890. Następnie udoskonalił swój wynalazek dodając do wyposażenia przystawki, w postaci automatycznych podajników kart. Firma, którą założył aby produkować maszyny, stała się częścią korporacji znanej dzisiaj jako IBM